وضعیت حقوقی نشست های هیات مدیره فدراسیون فوتبال

سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، صفی الله فغانپور درباره اینمه آیا دغدغه‌های قبلی اش در مجمع فدراسیون فوتبال برطرف شد، اظهار داشت: خدا را شکر مجمع با آرامش برگزار شد و کلیه مواردی که در دستور کار مجمع بود نیز طبق اساسنامه به خوبی انجام شد. اعضای مجمع و روسای هیات‌ها نشان دادند به بلوغ فکری رسیده‌اند. شاید همه تصور داشتند مجمع جنجالی برگزار شود اما به لطف خدا به شکل شایسته‌ و درستی برگزار شد. ناظران فیفا و AFC هم حضور داشتند.

وی درباره اینکه با کنار گذاشته شدن یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه، اکنون تعداد اعضاء به هفت نفر رسیده و این موضوع تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی آینده مشکلی ایجاد نخواهد کرد، گفت: دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد. بخش اساسنامه‌ای تفاسیر مختلفی را در بردارد. در بند یک ماده 9 اساسنامه آمده درمورد پذیرش، تعلیق و اخراج اعضای فدراسیون فوتبال، باید مجمع تصمیم بگیرد. در بند چهار ماده 23 که حدود اختیارات را بیان می‌کند نیز آمده انتخاب یا عزل نواب رئیس و اعضای هیات رئیسه فدراسیون، جزو اختیارات محمع عمومی است.

سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: در بند 7 ماده  33 درمورد ترکیب هیات رئیسه ذکر شده درصورتی که یکی از عضوها یا تا 50 درصد اعضای هیات رئیسه بلاتصدی شود، هیات رئیسه شخص یا اشخاص دیگری را برای تصدی پست مذکور تا هنگام برگزاری مجمع عمومی بعدی جایگزین می‌نماید. در این بخش دو گروه هستند که هر کدام تفسیر خودشان را دارند. گروه اول می گوید از آنجاییکه باید براساس بند 2 ماده 36 باید تصمیمات هیات رئیسه با اکثریت بیش از 50 درصد آرای ماخوذه معتبر اتخاذ شود و در بند یک همین ماده آمده رسمیت هیات رئیسه در صورت حضور حداقل دو سوم اعضای هیات رئیسه رسمیت دارد. این دو بحث سبب شد درباره ترکیب هیات رئیسه، دو تفسیر متفاوت وجود داشته باشد.

فغانپور درباره اینکه عده‌ای می‌گویند باید دست کم 8 نفر از 11 نفر برای رسمیت مصوبات هیات رئیسه باید در جلسه باشند، خاطرنشان کرد: یک نفر از اعضای هیات رئیسه اکنون به علت مسائل قانونی، حضورش در جلسات محدودیت دارد. اگر او در جلسه نباشد تعداد اعضای هیات رئیسه شش  نفر خواهد شد. در غیر این صورت اکنون تعداد اعضا هفت نفر است. طبق این بندهای مذکور یک عده نظر  دارند هیات رئیسه می‌تواند تصمیم بگیرد آیا فرد جدیدی را وارد ترکیب خود بکند یا خیر؟ یک تصور دیگر هم این است طبق بند 7 ماده 33 سرپرست فدراسیون می‌تواند به اعضای هیات رئیسه معرفی کند تا آن نفر جایگزین شود و تعداد اعضا برای به رسمیت رسیدن جلسات به حدنصاب برسد.

وی ادامه داد: از دیدگاه من طبق بند 7 که اگر حتی تا 50 درصد پست‌ها بلاتصدی بماند، اعضای هیات رئیسه یا رییس فدراسیون تا زمان برگزاری مجمع می‌توانند فرد جدیدی را معرفی کنند.

در پاسخ به این اظهارات فغانپور در برنامه ورزش و مردم، صادق رئیسی کیا، کارشناس حقوقی فوتبال روی خط آمد و عنوان کرد: دبیرکل اختیارات لازم را برای اداره فدراسیون دارد و در مجمع اخیر هم اعضای مجمع به سرپرست فدراسیون، برای تصمیم گیری درخصوص مسائلی که بار مالی دارد، اختیارات خوبی داده‌اند، مردم دغدغه خاصی نداشته باشند زیرا این مباحث کارشناسی است و مشکل عمده‌ای برای اداره فوتبال با وجود حد نصاب نداشتن هیات رئیسه، پیش نمی‌آید.

وی ادامه داد: در بند 7 ماده 33 آمده اگر پستی خالی شود، هیات رئیسه می‌تواند فرد جدیدی را معرفی کند. تصمیم گیری هیات رئیسه مکانیزم ماده 36 را دارد. هرجای اساسنامه که می‌گوید هیات رئیسه می‌تواند بر فرضی می‌تواند که نصاب قانونی برای تشکیل و اتخاذ تصمیم را داشته باشد. به همین دلیل جایگزین کردن پست بلاتصدی زمانی ممکن است که حد نصاب قانونی یعنی 8 نفر در هیات رئیسه باشند تا آنها بتوانند با برگزاری جلسه، اتخاد تصمیم کنند. در حال حاضر این حد نصاب وجود ندارد و در این مورد هیات رئیسه نمی تواند تصمیم بگیرد.

فغانپور در پاسخ به این ادعای رئیسی کیا، اظهار داشت: هر دو تفسیری که در این مبحث وجود دارد، قابل احترام است ولی بند 7 ماده 33 دست هیات رئیسه را باز گذاشته است. اگر تفسیر رئیسی کیا درست باشد، آن بند نباید می‌گفت اگر تا 50 درصد پست‌های هیات رئیسه بلاتصدی بماند، هیات رئیسه می‌تواند فردی را جایگزین کند. اگر 50 درصد کم شوند، چگونه می‌توانیم حدنصاب را داشته باشیم. به همین دلیل این ماده گویای این بحث است که اگر حد نصاب هم نداشته باشیم، اعضای هیات رئیسه می‌توانند اعضا را به حد نصاب برسانند.

در ادامه رئیسی کیا گفت: در بند یک اساسنامه آمده تفسیر اساسنامه در موارد سکوت، جزو اختیارات هیات رئیسه است. البته در این بند اشاره شده با رعایت مقررات فیفا، AFC و اساسنامه. نمی توان یک بخش اساسنامه را بدون توجه به سایر بخش‌ها تفسیر کرد و درباره اش نظر داد. مجموع این مواد در کنار هم این را بیان می‌کند که هرجا صحبت از تصمیم گیری هیات رئیسه می‌شود، باید این هیات رئیسه در وضعیتی باشد که بتواند جلسه رسمی تشکیل بدهد و اتحاذ تصمیم کند.

فغانپور عنوان کرد: سوال من از رئیسی کیا این است درمورد بند 7 ماده 33 که می‌گوید تا 50 درصد پست‌ها بلاتصدی شود، چه پاسخی دارد؟

رئیسی کیا تصریح کرد: تعداد اعضای هیات رئیسه طبق اساسنامه 11 نفر است که نصف آن 6 نفر می‌شود. با همین ملاک به ماده 36 نگاه کنید که می‌گوید جلسه هیات رئیسه برای تشکیل نیاز به هشت نفر دارد. بدون نصاب قانونی تصمیم گیری مفهومی نخواهد داشت. بند 7 ماده 33 را بدون توجه به ماده 36 نمی توان تفسیر کرد و باید آنها را کنار هم بگذاریم. مجموع این موارد می‌گوید هر جا صحبت از تصمیم‌گیری است، باید جلسه قابلیت تشکیل به صورت رسمی را داشته باشد.

سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: بند 7 ماده 33 جزو استثنائات است. ممکن است بگویید این بند دارای اشکالاتی است و من هم اعتقاد دارم برخی بندهای اساسنامه ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد و برخی مواد همدیگر را نقض کنند.

رئیسی کیا عنوان کرد: به هر صورت این مباحث کارشناسانه است. اگر فیفا یا AFC به عنوان ناظر اصلی که نظرشان بر نظرات کارشناسی ما ارجح هستند، نظر ما را تایید یا رد کنند، نظر ما کارشناسی خواهد بود.

فغانپور درباره اینکه آیا فدراسیون فوتبال منتظر نظر و تفسیر فیفا و AFC در این زمینه است و مکاتباتی انجام شده است، توضیح داد: ضرورتی ندارد در این مقطع زمانی از آنها استعلام بگیریم زیرا نمایندگانشان در مجمع فدراسیون حضور داشتند و خودشان هم ناظر و حاضر هستند که تعداد اعضای هیات رئیسه فدراسیون ما چند نفر است. اگر مسئله ای وجود داشت، همان جا اعلام می‌کردند.

رئیسی کیا در پاسخ به این ادعای فغانپور، گفت: صرف حضور  نمایندگان فیفا و AFC به خودی خود به مصوبات ما اعتبار قانونی نمی‌دهد. اگر به صورت مشخص می‌خواهیم نظر مرجع ناظر را بدانیم، باید  استعلام بگیریم. البته اگر فدراسیون چنین تشخیصی بدهد در غیر این صورت همین نظری که فغانپور داده را اعمال می‌کنند.

فغانپور افزود: از آنجاییکه سه ماه دیگر انتخابات رئیس و اعضای غایب هیات رئیسه را داریم، ضرورتی ندارد از فیفا و AFC استعلام بگیریم.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
logo-samandehi

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید