در اولین نشست خبری شهرداری تهران چه گذشت؟

نجفی در پاسخ به سوالی درباره بافت فرسوده و اینکه در ۱۰ -۱۲ سال گذشته در زمینه بافت فرسوده موفق نبوده ایم، گفت: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است. در گذشته هم سیاست‌هایی که توسط دولت و شهرداری دنبال شد، موفق نبوده است

سرویس اجتماعی صدای معتمد -محمدعلی نجفی پس از گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز فعالیتش در شهرداری تهران نخستین نشست خبری خود را در تالار ایران زمین برگزار کرد.این نشست که با حضور چشمگیر خبرنگاران برگزار شد.

شهردار تهران در این نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: خوشحالم پس از ۵۰ روز از فعالیتم در شهرداری تهران با اصحاب رسانه نشست گذاشته ام و معتقدم اگر برای شهروندان ارزش قائل هستیم، باید برای رسانه‌های آنان اهمیت قائل شویم و خوشحالم پس از ۵۰ روز فعالیت من در شهرداری امکان پاسخگویی به سوالات شما را داشته ام و در ۵۰ روز گذشته نیز در پاسخگویی به سوالات کوتاهی نکرده ام.

وی افزود: شهر ما در کنار همه زیبایی‌ها و ظرفیت‌‌‌های بی مانندش، در معرض تهدیدهایی قرار دارد که ایجاب می‌کند وضعیت «زیست پذیری» و «پایداری» و «آسایش» و «آرامش روانی و اجتماعی» آن را به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار دهیم. سیاست‌‌‌های شهری در چند دهه اخیر، از یکسو به افزایش داشته‌ها و امکانات شهری منجر شده و از سوی دیگر زیست پذیری و پایداری آن را کاهش داده است. با آن که دستاوردهایی داشته ایم- برای نمونه در زمینه حمل و نقل عمومی‌یا وضعیت معابر و راه‌های شهری- ولی کیفیت محیط اجتماعی و محیط زیست شهری یا منبع تامین مالی موردنیاز شهر در وضعیت مطلوبی نیست.

شهردار تهران گفت: سیاست‌‌‌های شهری طی دهه‌های متمادی عمدتا معطوف به اداره روزمره شهر بوده و به آینده شهر کمتر اعتنا داشته است و در نتیجه، در ارتقای زیست پذیری و پایداری شهری موفقیت چندانی نداشته است.

نجفی اظهار کرد: امروز در وضعیتی قرار داریم که ادامه سیاست‌های قبلی ممکن نیست. دارایی‌ها و منابع شهر تا حداکثر ممکن مورد بهره برداری قرار گرفته است. فضاهای شهری فروخته شده‌اند، منابع آب شهر برای رشد آتی شهر کفایت ندارند، در کنار آن نابرابری فضایی و اجتماعی در حال گسترش است و … تنش‌های حاصل از این پدیده‌ها در سطح فردی و روابط بین شهروندان و به صورت روزمره خود را آشکار می‌کند.

وی یادآور شد: سیاست‌های شهری کنونی قادر به حل این مشکلات نیست. زمان بازنگری در این سیاست‌ها فرا رسیده است. شکل دادن به آینده شهر بدون ارزیابی سیاست‌ها میسر نیست. ما به ایده هایی برای شهر آینده نیاز داریم و این جز از طریق گفتگوی عمومی‌و فراگیر به دست نمی‌آید. ایده درباره شهر نزد این یا آن فرد یا گروه نیست. ایده در جریان گفت و گوی عمومی‌بین گروه‌های مختلف مردم، کارشناسان و مدیران شکل می‌گیرد.

نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است - شهرداری
نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است – شهرداری

نجفی افزود: نقد و ارزیابی سیاست‌های شهری را باید از ارزیابی مدیران شهری جدا کرد. مشکل ما در ارزیابی سیاست‌‌‌های شهری این است که به آن جنبه‌‌‌های شخصی داده می‌شود. متاسفانه فضای سیاسی کشور هم این گرایش را تشدید می‌کند که نقد سیاست‌‌‌های شهری را به نقد مدیران گذشته تقلیل دهد. نقد مدیریت شهری، هویتی شده است و این امکان نقد و تغییر سیاست‌ها را دشوار ساخته است. تصور این که اگر این فرد یا آن فرد بیاید، یا این جناح یا آن جناح بیاید، شهر دچار مشکل می‌شود یا مشکلات به تمامی‌حل می‌شود، تصور واقع بینانه ای نیست. ما به علت هویتی شدن سیاست- از جمله در حوزه نقد وضعیت شهر- نتوانسته ایم به مفهوم مصلحت شهر نزدیک شویم مصلحت شهر، مفهومی‌معادل «منافع ملی» در سطح کشور است. شهر محل زندگی همه ماست و همه ما جدا از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی مان به شهری زیست پذیر و پایدار نیازمندیم

وی افزود: در حالی که مشکلاتی که با آن مواجه ایم، مشکلاتی است که هم اکنون پیش روی ماست ولی راههای کوتاه مدت به آن پاسخ نمی‌دهد. شکاف بین مشکلات عاجل و فوری و راههای میان مدت یکی از مسائلی است که در سیاست گذاری شهری با آن مواجه ایم. تغییر سیاستها و روش‌ها نیازمند زمان است. مدیران شهری جدید با توقعات و انتظاراتی مواجه اند که نمی‌توانند در کوتاه مدت به آن پاسخ دهند.

به گفته وی، برای حل مشکلات و جلوگیری از سرخوردگی مردم، تنها راه، مشارکت گسترده مردم است. در کنار آن، تغییر سیاستها پیامدهایی دارد که بار آن برای همه گروه‌ها و اقشار اجتماعی یکسان نیست. برخی گروههای اجتماعی توان تحمل تغییراتی که نیازمند هزینه است، را ندارند. برخی گروه‌ها هم از سیاستهایی که در شهر در پیش گرفته شده، بهره‌مندی بیشتری داشته‌اند. باید کسانی که از رشد شهری در دهه‌های اخیر بهره‌مندی بیشتری داشته اند، سهم بیشتری در این تغییر بر عهده گیرند. کسانی که ساختمان‌‌‌های بلندمرتبه شان بار ترافیکی برای شهر ایجاد می‌کند، کسانی که با اتومبیل‌های لوکس خود نوعی تجمل را بر زندگی شهری تحمیل می‌کنند، باید در تامین این هزینه‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند.

نجفی گفت: نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که این باور در بخش مهمی‌از جمعیت شهری عمومیت یافته است که کسانی که برخوردارترند، باید در تامین هزینه‌های شهری سهم بیشتری بر عهده بگیرند.

اولین سوال از شهردار تهران درخصوص حل ترافیک آزار دهنده شهر تهران و اخذ عوارض سوخت به عنوان سیاست کاهش دهنده خودرو محوری در پایتخت بود و اینکه آیا قصد ندارند هزینه‌‌‌های استفاده از خودرو شخصی را افزایش دهند؟ که نجفی در پاسخ به این پرسش گفت در نظرسنجی‌ها ترافیک به عنوان اولین و دومین مشکل اساسی تهران مطرح شده که ۴ راهکار اساسی دارد.

وی ادامه داد: توسعه حمل و نقل عمومی‌باید به صورت شبکه ای باشد و حمل و نقل عمومی‌باید به صورت شبکه ای در دسترس شهروندان قرار گیرد.

نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است - شهرداری
نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است – شهرداری

شهردار تهران همچنین کاهش سفرهای درون شهری با هوشمندسازی سیستم‌های خدماتی را از دیگر راه‌های کاهش ترافیک دانست و گفت: باید حضور در ادارات را با توسعه هوشمندسازی کاهش دهیم که در این رابطه اقداماتی در دولت انجام شده است.

نجفی گرانتر شدن استفاده از حمل و نقل شخصی را از دیگر راهکارهای کاهش ترافیک پایتخت دانست و گفت: در بسیاری از شهرها استفاده از بزرگراه‌ها همراه با هزینه هایی است. متاسفانه در تهران بزرگراه‌ها پرترافیک تر از معابر کندرو است. امیدواریم مراجع بالادستی مانند شورا و مجلس از این طرح که هزینه بر بودن استفاده از خودروی شخصی که در ساعات پیک است، حمایت کنند.

وی یکی دیگر از راهکارهای حل ترافیک را نگاه علمی‌تر به موضوع ترافیک دانست و افزود: بعضی از اصلاحات هندسی در شهر می‌تواند بخش زیادی از ترافیک را کاهش دهد. با پلیس راهور و مراجع علمی‌و دانشگاهی در خصوص برنامه‌‌‌های اصلاح هندسی شهر برای معابر پرترافیک از جمله میادین و برخی معابر رایزنی هایی انجام داده ایم.

نجفی در پاسخ به سوالی درباره بافت فرسوده و اینکه در ۱۰ -۱۲ سال گذشته در زمینه بافت فرسوده موفق نبوده‌ایم، گفت: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است. در گذشته هم سیاست‌هایی که توسط دولت و شهرداری دنبال شد، موفق نبوده است.

وی افزود: لذا معضلات، باقی مانده و از نظر کمیت نتوانستم اهدافمان را پیگیری کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه نیاز به برنامه جدید داریم، اظهارکرد: طرح جدیدی را با وزارت مسکن و شهرسازی تهیه کرده که امیدواریم تا آخر هفته تکمیل شود. ضمن اینکه رئیس جمهور نیز در این مورد پیگیری جدی دارد.

نجفی با اشاره به طرح جدید تصریح کرد: اساس این طرح توجه به توانایی‌‌‌های بخش خصوصی و سیستم دینامیک است. توضیحات بیشتر آن نیز پس از ارائه گزارش به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر نظام در بافت فرسوده گفت: نگاه ما به بافت فرسوده اجتماعی و فرهنگی است. یعنی معتقدیم یکی از دارایی‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی ما بافت فرسوده است. لذا سیاست ما این است که هرجا بافت فرسوده وجود دارد تخریب کنیم و ساختمان جدید بسازیم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: می‌شود در بخشی از بافت فرسوده با ایجاد اصلاحات و تغییرات آن بافت را احیاء کرد. به عنوان مثال به جای اینکه شهر آفتاب در خارج از تهران باشد، نمایشگاه فرهنگی با امکان گشت و گذار و کتابخانه در این بافت فراهم شود.

نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است - شهرداری
نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است – شهرداری

شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر بدهی‌‌‌های دولت و شهرداری و اینکه گفته می‌شود میزان بدهی‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان است اما نجفی بدهی‌ها را نادیده می‌گیرد گفت: نقل قولی از من شده که گفته ام دولت به شهرداری بدهی ندارد این درست نیست و آن را تکذیب می‌کنم. گفتم باید حساب و کتاب دقیق شود.

وی افزود: ابتدا درباره مسائل مربوط به سال ۹۶ صحبت می‌کنم. در بودجه سال ۹۶، ردیف هایی متعلق به شهرداری است و باید به شهرداری پرداخت شود و در طول ۶ ماه اول تقریبا هیچ اعتباری پرداخت نشده است.

شهردار تهران گفت: با کرباسیان و نوبخت جلساتی داشتیم و قولی گرفتیم که سهم شهرداری در سال ۹۶ به طور کامل پرداخت شود.

نجفی با اشاره به جرایم رانندگی اظهار کرد: یکی از این ردیف‌ها، جرایم رانندگی است که طبق قانون ۶۰ درصد آن متعلق به شهرداری تهران است. در ۵ ماهه اول سال، ۸۰ میلیارد تومان جریمه به خزانه واریز شده که ۶۰ درصد آن متعلق به شهرداری است و قول برای پرداخت داده می‌شود.

وی تأکید کرد: برای قبل از سال ۹۶، شهرداری ادعاهایی دارد و بالعکس دولت هم مطالبی را مطرح می‌کند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: دولت بخشی از ادعاهای شهرداری را قبول ندارد. در اینجا یک بحث حقوقی است که در حال پیگیری است.

نجفی تصریح کرد: در بحث قوانین بودجه، ردیف‌هایی وجود دارد که دولت مجاز به کمک است. دولت این ردیف‌ها را پرداخت نکرده است. حالا شهرداری می‌گوید دولت ردیف‌های مجاز را پرداخت نکرده و الان باید بدهد. در حالی که در قوانین بودجه، ردیف‌های بودجه یک ساله است و وقتی پرداخت نشد نمی‌شود در سال بعد پرداخت کرد.

شهردار تهران افزود: موارد اختلافی زیاد است و ساده نیست. بحث‌‌‌های حقوقی که کمیته ای تشکیل شده که تمام این موارد در آن بررسی شود.

شهردار تهران در پاسخ به سوال دیگری در مورد گروه مجلات همشهری گفت: بخش زیادی از فعالان رسانه‌های مکتوب، اعتراض‌هایی داشتند در خصوص انتشار آنها چون شرایط غیررقابتی ایجاد می‌کردند.

وی افزود: در بررسی‌‌‌های ما مشخص شد تعدادی از این مجلات زیر ۲۰ درصد مورد استفاده قرار می‌گیرند و ۸۰ درصد بازگشت دارند. در حالی که برای آنها یارانه‌‌‌های فراوان توسط شهرداری پرداخت می‌شد.

نجفی تصریح کرد: در حال حاضر تنها چهار عنوان از مجلات که زیر ۲۰ درصد استفاده می‌شدند، تعطیل شدند و من معتقدم بیش از این تعداد مجلات باید تعطیل شود.

نجفی در پاسخ به پرسشی که آیا به شما توصیه شده در خصوص مدیریت گذشته شهردار تهران سخنی به میان نیاورید و اینکه آیا موضوع هزینه‌‌‌های فاقد در شهرداری را پیگیری می‌کنید، گفت: سال ۸۶ که به شورای شهر رفتیم، عملکرد دوران شهردار قبلی را از سال ۸۲ تا ۸۶ مورد بررسی قرار دادیم و زمانی که به موارد تخلف جدی برخورد کردیم، به آن موضوعات پرداختیم.

وی ادامه داد: هزینه‌‌‌های فاقد به هزینه‌هایی گفته می‌شود که در بودجه پیش بینی نشده، اما هزینه می‌شود. بخشی از آن قابل دفاع است و بخشی از آن قابل دفاع نبود و مشخص نبود در کجا هزینه شده است که به گمانم در آن زمان حدود ۳۲ میلیارد تومان بود..

شهردار تهران افزود: تا پایان دوره شش ساله، رئیس شورا اجازه این موضوع را به ما نداد و ما نیز در اقلیت بودیم و امکان طرح این موضوع در دستور کار شورا نبود.

نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است - شهرداری
نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است – شهرداری

 

نجفی اعلام کرد: بسیاری از افشاگری‌های انجام شده اخلاقی نیست و تنها چهره افراد را مخدوش می‌کند.

وی با بیان اینکه شایعاتی که در مورد من است همه آنها که مثبت است درست است، اما آنها که منفی است شاید ۱۰ درصدش درست باشد، گفت: نباید بر اساس شایعات در خصوص افراد قضاوت کنیم.

نجفی در پاسخ به سوالی درباره املاک نجومی، نتایج آن و اینکه او نقشی در افشای این پرونده داشته، گفت: آقای قالیباف در مناظرات اسمی‌از من برد که نجفی در افشای املاک نجومی‌نقش داشته است، من بعدها توضیحاتی به ایشان دادم که قالیباف قانع شد.

وی توضیح داد: در تابستان سال ۹۵ با جمعی از دوستان اصلاح طلب که برخی از آنها عضو شورای شهر بودند درباره انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر برای سال ۹۶ جلسه ای داشتیم در آن جلسه یکی از اعضای شورای شهر گزارشی درباره املاک نجومی‌داد و نامه ای به من ارایه شد.

نجفی افزود: من دیدم مخاطب نامه مدیرکل حوزه ریاست شهردار تهران است و از او توضیح خواسته شده بود. من در همان جلسه اعلام کردم به نظرم چون نامه گزارش نهایی نیست و تنها طرح سوال است نباید آن را افشا کنیم. من آن نامه را به احدالناسی ندادم جز دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد ریاست جمهوری اما آن روز برادرمان در شورای شهر نامه را به یاشار سلطانی ارایه داد.

وی افزود: در مورد املاک نجومی‌ظاهرا قالیباف مشاور خاصی را برای پیگیری و ارتباط با دستگاه قضایی معرفی کرد اما این شخص با ما همکاری نکرده است.

وی گفت: چند روز پیش عنوان شد نماینده شهردار با دستگاه قضا ارتباط داشته لذا ما نامه ای نوشتیم و اعلام کردیم ایشان نماینده ما نیست.

نجفی با بیان اینکه هنوز بحث املاک نجومی‌مبهم است، گفت: دلایل ابهام به دلیل همکاری نکردن نماینده آقای قالیباف است به همین دلیل نتوانستیم اطلاعات دقیق دربیاوریم. در حال حاضر کمیته سه نفره ای تشکیل دادیم تا به طور کلی و شفاف به موضوع واگذاری‌ها بپردازد به ویژه املاک نجومی.

نجفی تاکید کرد: این واگذاری‌ها تنها از طریق سازمان املاک شهرداری نبوده و بخش‌های دیگری هم دخیل بوده اند که به زودی درباره آنها توضیح خواهیم داد.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر مناسب سازی محیط شهری برای ناتوانان به ویژه نابینایان گفت: بارها از بی قوارگی شهر تهران به ویژه برای اکثر شهروندان سخن گفتم. یعنی تاکید کردم عموم شهروندان از زندگی در تهران لذت نمی‌برند.

وی گفت: یکی از موارد بی توجهی در طراحی‌ها مربوط به افرادی است که از ناتوانایی‌های خاص رنج می‌برند و شهر تهران متاسفانه اصلا مناسب آنها نیست و ما از این بابت شرمنده آنها هستیم.

نجفی با بیان اینکه تغییر طراحی شهری زمان بر است، گفت: سه نفر که هر سه آنها در گروه معلولان جای می‌گیرند برای مشاوره در امور مناسب سازی تهران به من معرفی شدند که انشاالله به زودی یکی از آنها به این مسئولیت منصوب می‌شود و وظیفه اصلی او این خواهد بود که نگاه به مسائل و مشکلات و اصلاح محدودیت‌ها را گزارش دهد..

نجفی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی واگذاری‌‌‌های غیرقانونی گفت: اگر بخواهم مثالی بزنم یکی از واگذاری‌ها در خیابان پاسداران را مطرح می‌کنم که عنوان شد در یکی از بوستان‌ها برج ساخته می‌شود.

شهردار تهران ادامه داد: البته پس از بررسی‌ها مشخص شد آنجا بوستان نبوده بلکه زمین خالی بوده که شهرداری در قبال بدهی به پیمانکار و دریافت پول آن زمین را فروخته، ضمن آنکه روی آن تراکم هم داده است.

وی اظهار کرد: در مقابل کار انجام شده ما چه می‌توانیم بکنیم؟ مواردی از این دست زیاد است و امیدواریم دیگر چنین مسائلی تکرار نشود.

شهرداری تهران ۴برابر ظرفیت نیرو دارد – قصد تعدیل و اخراج نداریم

شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شهرداری بیش از ۶۸ هزار نیرو دارد که به گفته یکی از اعضای شورای شهر تعداد تقریبی نیروها ۱۲۵ هزار نفر است، این در حالی است که ۱۶ هزار پست سازمانی در شهرداری داریم و شما نیز قصد تعدیل ندارید، با این نیروهای مازاد چه باید کرد؟ گفت: بر اساس آخرین گزارش معاونت توسعه منابع انسانی که به زودی در اختیار نشریات قرار می‌گیرد، تعداد نیروهای ما ۶۸ هزار و ۱۳۶ نفر است.

وی با بیان اینکه ریشه اختلافات کجاست، گفت: برخی سازمانها را در محاسبات و آمار نمی‌آورند، مثلا بهشت زهرا حدود ۳۰۰ پرسنل دارد که در آمارها نیامده یا سازمان ورزش بیش از ۳۰۰ نفر را از طریق شرکت هادیان شهر استخدام کرده که در آمارهای قبلی نیامده است.

نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است - شهرداری
نجفی شهردار تهران در اولین نشست خبری: بافت فرسوده از بزرگترین مشکلات نظام است – شهرداری

نجفی افزود: اما عدد ۱۲۵ هزار نفری که یکی از اعضای شورای شهر گفته مربوط به کسانی است که با پیمانکاران شهرداری قرارداد دارند و در واقع شهرداری حقوق آنها را می‌پردازد. افرادی مانند کارگران شهرداری و مسئولان نظافت شهری، اگر آنها را نیز به حساب بیاوریم، عدد ما به همان ۱۲۵ هزار نفر می‌رسد، اما واقعیت این است که اینها پرسنل نیستند.

وی با اشاره به نیروهای شهرداری تهران گفت: شهرداری‌‌‌های مشابه حدود ۱۵ هزار نفر نیرو دارند و هیچ شهرداری در دنیا به اندازه تهران نیرو ندارد.

نجفی با بیان اینکه ما به نیروهای انسانی مان به عنوان سرمایه نگاه می‌کنیم و قصد تعدیل و اخراج نداریم، گفت: البته نیروهایی که سلیقه ای، فرمایشی یا بی منطق جذب شده باشند کنار گذاشته می‌شوند.

وی تاکید کرد: بخشی از نیروها هم در واگذاری‌های پروژه‌ها به بخش خصوصی ممکن است همراه با پروژه به دستگاه‌‌‌های خصوصی منتقل شوند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
logo-samandehi

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می‌شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید